DESBROSSAMENT | REGS AMB CISTERNA D'AIGUA | MOVIMENTS DE TERRA AMB TRAGELLA | SERVEIS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I FORESTAL