DESBROSSAMENT - | REGS AMB CISTERNA D'AIGUA - | MOVIMENTS DE TERRA AMB TRAGELLA - | SERVEIS DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I FORESTAL
 • CASTELLANO
 • CATALÀ
 • Rosole, s.l. som una empresa familiar creada l'any 1992 a Golmés, Lleida.
  La nostra dedicació és la maquinària agrícola i forestal. oferim serveis de
  DESBROSSAMENT, moviment de terres, sega, reg amb cisternes d'aigua, etc.


  Per a qualsevol contacte, els nostres telèfons són: 973 602 819 (oficina), 630 950 882 (David)
  Rosole, s.l. Democràcia 17, 25241 Golmés (Lleida), Fax. 973 602 819, E-mail: info@rosole.com